una xarxa de projectes cuidadors

Introducció:

Castelló Ciutat Cuidadora busca teixir una xarxa de projectes cuidadors a la ciutat de Castelló de la Plana.

Volem sumar forçes i establir complicitats. Per a què?

  • Per a visibilitzar la interdependència i les cures com a fonament de la condició humana.
  • Per a posar les cures en el centre del debat polític i social.
  • Per a pegar-li la volta a l’actual organització social de les cures.
  • Per a fer-les compatibles amb la resta d’àmbits de les nostres vides.
  • Per a democratitzar-les i que deixen de ser tasques precaritzades sobre les espatlles de les dones i les migrants.
  • Pel dret de tota persona a cuidar, a cuidar-se i a ser cuidada.

I sobretot… per a acompanyar-nos en aquest camí i avançar-lo juntes! Iniciatives en diferents ciutats que treballen la visibilització de les cures

Ciutats cuidadores

Barcelona ciutat cuidadora

Amb una vocació transformadora clara, Ciutat Cuidadora vol ser una eina que contribueixi a reconèixer el valor social de la cura, i a garantir-ne el dret a cuidar i a ser cuidat en condicions de dignitat i qualitat.

democratització de les cures, diagnòstic social, actuacions per a visibilitzar les cures, espai Barcelona cuida

Saragossa, cap a un model de ciutat cuidadora

Estudi sobre l’organització social de les cures a Saragossa L’objectiu és conéixer la situació de les cure , tenint com a horitzó l’equitat i el seu reconeixement social. Així mateix, se centren en afavorir propostes que permeten una reorganització adequada de les cures.

societats coresponsables, estratègies de conciliació, comunitari, usos del temps, recursos

Vàlencia ciutat cuidadora

Com cuida la ciutat les persones que l’habiten? València ciutat cuidadora acompanya i impulsa iniciatives que posen les cures al centre del disseny urbà, el desenvolupament comunitari i el model de ciutat. És un espai de treball amb vocació comunitària per posar les cures en el centre.

espai de treball, desenvolupament comunitari, espai públic, visibilitzar les cures

Mares Madrid

En aquest cas es pretén crear iniciatives econòmiques vinculades al sector de les cures per a generar ocupació digna i de qualitat. L’objectiu és aplicar aquesta mirada a l’activitat econòmica, perquè pose en el centre a les persones, així com les activitats que són fonamentals per a sostindre la vida, dins i fora de les llars.

tasques invisibles, ocupació digna, perspectiva de gènere, iniciatives econòmiques