La Cooperativa d’Usuàries d’Assistència Personal (AP) és un projecte impulsat gràcies al suport econòmic de l’Ajuntament de Castelló de la Plana, el qual vincula economia social, assistència personal i diversitat funcional.

Objectius:

1

Oferir un mecanisme innovador per a superar col·lectivament els obstacles de la contractació per part de les usuàries a les persones Assistents Personals.

3

Garantir una Assistència Personal adequada, completa i personalitzada a cada usuària.

2

Prestar un servei íntegrament dirigit pels beneficiaris directes i prestat únicament baix l’enfocament dels interessos d’aquests.

4

Millorar i oferir millors condicions laborals al col·lectiu d’AP, com a persones assalariades baix el conveni sectorial de les cures.