L’Oficina Vida Independent Sole Arnau Ripollés és un projecte dirigit i gestionat per persones amb diversitat funcional i necessitat d’assistència personal vinculades al Moviment de Vida Independent.

Objectius:

1

Difondre l’enfocament de Drets Humans i Vida Independent com a eix vertebrador de tota acció i reflexió.

3

Promoure lleis, polítiques i recursos orientats a donar poder a la persona i potenciar la seua independència i autodeterminació.

2

Crear un model de cooperació, capacitació i autogestió basat en xarxes socials de suport entre iguals.

4

Es fonamenta en els principis del Moviment internacional de Vida Independent: no discriminació, desmedicalització, desinstitucionalització, control i determinació sobre les nostres vides, suport entre iguals.

Pilars de l’Oficina Vida Independent:

1

Tota vida té un valor.

3

Tots i totes, qualsevol que sigue la seua diversitat, som capaços de realitzar eleccions.

2

Les persones amb diversitat funcional ho som per la resposta de la societat a la nostra diversitat física, intel·lectual i sensorial i tenim dret a exercir el control de les nostres vides.

4

Les persones amb diversitat funcional tenim dret a la plena participació en la societat.