Bolangera ens vam constituir l’any 2012 com a Associació sense ànim de lucre. Formem part del moviment associatiu valencià compromés en la defensa dels drets humans. Amb el nostre treball volem contribuir a una societat més justa.

L’equip de Bolangera considerem que per a millorar la realitat on vivim hem de construir una altra manera de fer les coses. Per això apostem per l’autoorganització col·lectiva, assumir compromisos, participar activament i aconseguir el repte d’avançar com a societat. Les nostres línies de treball abasten els següents objectius.

1

Promoure el canvi i desenvolupament social, la cohesió social, i l’enfortiment i l’alliberament de les persones i els col·lectius en risc d’exclusió social.

2

Afavorir l’associacionisme, la participació ciutadana i les pràctiques de responsabilitat social.

3

Fomentar la igualtat de gènere.

4

Portar endavant accions contra la pèrdua de població de les zones rurals, el seu envelliment i la seua masculinització.

5

Promoure l’autonomia personal i la vida independent, fent especial incidència en l’atenció a les persones amb diversitat funcional en situació de dependència i als seus familiars.

6

Treballar per garantir el dret a l’habitatge promovent models alternatius d’accés.

7

Recuperar la memòria històrica.

8

Defendre el medi ambient, l’emergència climàtica, la mobilitat sostenible i una economia sostenible respectuosa amb la natura.

9

Promoure el dret a un treball digne.

10

Impulsar la innovació pedagògica, el foment lector i aquelles iniciatives orientades a la reducció de l’absentisme escolar.

11

Participar d’un nou model econòmic basat en la cooperació, respectuosa amb la natura i amb el benestar de les persones.

12

Qualsevol altra finalitat, serveis o activitat que l’Associació acorde o decidisca per a millorar o perfeccionar la seua acció i adaptar-la a la realitat social canviant.