Projecte d’investigació-acció participativa que té com a objectiu últim la millora qualitativa de la participació ciutadana en els afers públics. El resultat ha estat assolir una metodologia innovadora, concreta, testada i replicable, basada en el foment de l’intercanvi de recursos entre associacions com a via per a generar espais d’empatia entre entitats i col·lectius socials que no solen entrar en contacte.

Treballem, d’aquesta manera, per possibilitar una millor comprensió per part del teixit associatiu sobre la pluralitat de problemàtiques i necessitats d’un territori concret, així com una major consciència sobre la interconnexió entre aquestes. S’ha tractat d’una prova pilot a la ciutat de Castelló amb potencial de replicabilitat en altres municipis i a escala supramunicipal.